علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (9), شماره (26), سال (2003-6) , صفحات (169-190)

عنوان : ( برهه ای از یک کشمکش تاریخی )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل سیاسی ایران در دوره اسلامی رقابت میان وزرا و دیوانسالاران ایرانی و امری نظامی بوده است. در دوره مغول با ورود اشراف و امرای مغول به ایران این رقابت ابعاد گسترده تری پیدا کرد. از یک سو فرمانروایان مغول خود را نیازمند تجربه و انش وزرای ایرانی می دیدند و از سوی دیگر با خواسته های زیاده خواهانه امرای مغول سروکار داشتند. در نتیجه وضعیتی پیچیده و پر فراز ونشیب در مناسبات این دو گروه و جایگاه سیاسی آنها در جریان بود. این مقاله به بررسی ابعاد و چگونگی این رقابت ها می پردازد.

کلمات کلیدی

, امارت, وزارت, رقابت سیاسی, شمس الدین جوینی, رشیدالدین فضل الله همدانی, صدرالدین زنجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022816,
author = {عباسی, جواد},
title = {برهه ای از یک کشمکش تاریخی},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2003},
volume = {9},
number = {26},
month = {June},
issn = {1032-3365},
pages = {169--190},
numpages = {21},
keywords = {امارت، وزارت، رقابت سیاسی، شمس الدین جوینی، رشیدالدین فضل الله همدانی، صدرالدین زنجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهه ای از یک کشمکش تاریخی
%A عباسی, جواد
%J علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%@ 1032-3365
%D 2003

[Download]