دانشنامه جهان اسلام, دوره (15), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (193-195)

عنوان : ( ختنه )

نویسندگان: حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی موضوع ختنه در ادیان و جوامع و در اسلام

کلمات کلیدی

, ختنه , سنت ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022830,
author = {صابری, حسین},
title = {ختنه},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2010},
volume = {15},
number = {1},
month = {November},
issn = {0000-0003},
pages = {193--195},
numpages = {2},
keywords = {ختنه - سنت - فقهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ختنه
%A صابری, حسین
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2010

[Download]