چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )

نویسندگان: حدیث مهاجرانی , ابوالفضل مساعدی , مجید خلقی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق آب مهمترین محدودیت در فعالیت های کشاورزی محسوب می شود دراین مناطق به دلایل مختلف ا زجمله کمبود منابع آب سطحی و یا ناهمسانی فصل بارندگی و فصل کشاورزی فشار عمده از لحاظ برداشت و مصرف بر منابع اب زیرزمینی می باشد دراین تحقیق روند تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی در دشت کردکوی از جنوب شهر کردکوی تا نواحی ساحلی بندر ترکمن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد بررسی قرارگرفت منطقه به 3 زون تقسیم و در هر زون روند تغییرات بررسی شد و نتایج بررسی نشان میداد که مقدار هدایت الکتریکی در ناحیه 1 و نوسانات آن در طول دوره کمتر از 1500 میکرومهوس است و شرایط مناسبی برای کشاورزی دارد برعکس با نزدیک تر شدن به دریا به دلیل تغییر درنوع رسوبات ابرفتی تشکیل دهنده سفره های اب زیرزمینی مقدار هدایت الکتریکی بیشتر شده و به مرز 3000 میکرومهوس نیز می رسد و این مسئله باید در برنامه ریزی های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, هدایت الکتریکی, آب زیر زمینی, کردکوی, GIS, پهنه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022843,
author = {حدیث مهاجرانی and مساعدی, ابوالفضل and مجید خلقی and مهدی مفتاح هلقی and امیر سعدالدین},
title = {بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هدایت الکتریکی، آب زیر زمینی، کردکوی، GIS، پهنه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
%A حدیث مهاجرانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجید خلقی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر سعدالدین
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]