بین المللی علوم مهندسی, دوره (11), شماره (6), سال (2001-1) , صفحات (49-62)

عنوان : ( تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر )

نویسندگان: سعید منصور , حمیده رضوی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی قالبهای تزریق پلاستیک، جنبه های گوناگونی از تکنیکهای محاسباتی و تجزیه و تحلیل در علوم پلیمر و رئولوژی مواد، مکانیک سیالات و طراحی اجزا و قطعات صلب را در بر می گیرد. این ویژگی سبب شده است که علیرغم پیشرفت سریع و روزافزون در مکانیزاسیون و خودکارسازی عملیات طراحی و ساخت در اغلب زمینه های فنی و مهندسی، طراحی قالبهای تزریقی به کمک کامپیوتر، نزد طراحان و قالبسازان هنوز به صورت یک ایده آل دست نیافتنی به شمار آید.

کلمات کلیدی

, تزریق پلاستیک, طراحی قالب, CAD/CAM , قالب های تزریقی, سطح جدایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022856,
author = {سعید منصور and رضوی, حمیده },
title = {تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2001},
volume = {11},
number = {6},
month = {January},
issn = {1018-7375},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {تزریق پلاستیک، طراحی قالب، CAD/CAM ، قالب های تزریقی، سطح جدایش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر
%A سعید منصور
%A رضوی, حمیده
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2001

[Download]