ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT )

نویسندگان: معین آصفی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راهکارهای مؤثر برای استهلاک انرژی پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر سرریزها ، تندابها و دریچه ها ، پرش هیدرولیکی است. تحقیقات آزمایشگاهی نشان می دهد که پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس با گذاشتن پله منفی در انتهای حوضچه آرامش منجر به افزایش استهلاک انرژی و پایداری پرش می گردد. در این مقاله الگوی جریان در داخل این حوضچه ها به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید، شبیه سازی گردید. میدان محاسباتی با استفاده از شبکه بندی منشوری منظم (structured grid) گسسته گردید. در این نرم افزار روش حجم سیال (Volume of Fluid) جهت مدل سازی سطح آزاد به کار گرفته شد. مدل آشفتگی استاندارد تابع های دیواره استاندارد و غیرتعادلی استفاده شد که در صحت سنجی پروفیل سطح پرش حالت تابع دیواره استاندارد نتایج بهتری را تولید کرد. برای کاهش خطا در شبیه سازی پروفیل سرعت اولیه قبل پرش اقدام به شبیه سازی مخزن آب بالادست آن شد. در نهایت با استفاده از نتایج عددی، پروفیل سطح آب و تغییرات انرژی جنبشی در طول حوضچه و بعد از پله مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی , استهلاک انرژی , حوضچه آرامش شیبدار , مدل سازی عددی, VOF , FLUENT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022883,
author = {آصفی, معین and ضیائی, علی نقی},
title = {شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {پرش هیدرولیکی ، استهلاک انرژی ، حوضچه آرامش شیبدار ، مدل سازی عددی، VOF ، FLUENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT
%A آصفی, معین
%A ضیائی, علی نقی
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]