نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در محفظه های مربعی حاوی ماده ی متخلخل تحت تاثیر میدان مغناطیسی )

نویسندگان: وحید بردبار , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش جریان جابجایی طبیعی سیال در یک محفظه ی دو بعدی پر شده از ماده - ی متخلخل تحت تاثیر میدان های مغناطیسی خارجی به صورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. دیواره پایینی محفظه بطور یکنواخت گرم و دیواره های عمودی در دمای ثابت سرد می شوند. دیواره فوقانی محفظه نیز عایق شده است. برای مدل کردن انتقال اندازه ی حرکت در محیط متخلخل از مدل مشهور برینکمان-فرکهایمر بهره گرفته شده و دستگاه معادلات حاکم به همراه شرایط مرزی مربوطه به روش حجم محدود و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند. خطوط جریان، توزیع دما و آهنگ انتقال حرارت برای مقادیر معینی از اعداد دارسی، رایلی و پرانتل و همچنین مقادیر مختلفی از شدت میدان مغناطیسی به کار برده شده و زاویه های مختلف میدان اعمال شده با خط افق ارائه شده اند.

کلمات کلیدی

, محفظه مربعی, محیط متخلخل, میدان مغناطیسی, مدل برینکمان-فرکهایمر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022886,
author = {بردبار, وحید and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در محفظه های مربعی حاوی ماده ی متخلخل تحت تاثیر میدان مغناطیسی},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {محفظه مربعی، محیط متخلخل، میدان مغناطیسی، مدل برینکمان-فرکهایمر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی انتقال حرارت جابه جایی آزاد در محفظه های مربعی حاوی ماده ی متخلخل تحت تاثیر میدان مغناطیسی
%A بردبار, وحید
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]