نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , سیده مهناز مدیرخازنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از ارائه ی این مقاله، بررسی نرخ تولید انتروپی در فرایند چگالش لایه ای بر روی سطح خارجی یک لوله همدما با سطح مقطع بیضوی در همرفت اجباری می باشد. در مقاله پیش رو از یک روش عددی جهت مطالعه اثر پارامترهای کاری به خصوص ضریب بیضوی بر روی نرخ تولید انتروپی استفاده گردیده است. نکته مورد توجه در این بررسی، حضور انتقال حرارت همرفت اجباری و همچنین استفاده از سطح مقطع بیضوی می باشد. نتایج نشان می دهند که در یک عدد رینولدز ثابت و نسبت عدد برینکمن به اختلاف دمای بی بعد ثابت، در صورت استفاده از هندسه ای که ضریب بیضوی کمتری دارد، انتروپی کمتری تولید خواهد شد. در نتیجه ضریب بیضوی می- تواند راهگشایی جهت بهینه نمودن عدد تولید انتروپی باشد.

کلمات کلیدی

, تولید انتروپی, همرفت اجباری, چگالش لایه ای, سطح مقطع بیضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022888,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and مدیرخازنی, سیده مهناز},
title = {اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تولید انتروپی، همرفت اجباری، چگالش لایه ای، سطح مقطع بیضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضریب بیضوی بر تولید انتروپی چگالش در همرفت اجباری روی سطح خارجی لوله
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A مدیرخازنی, سیده مهناز
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]