نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , مصطفی پورعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، فرایند پاشش سوخت از یک انژکتور با اسپری مخروط کامل در یک محفظه حجم ثابت، شبیه سازی شده است. برای این منظور، در مدل سازی پاشش قطرات، از روش قطرات مجزا استفاده شده است. به جهت پیش بینی فرایند شکست اولیه جت خروجی، مدل شکست اولیه بهبود یافته بلاب و برای مدل سازی شکست ثانویه، دو مدل اسمل و کب به کار رفته-اند، مدل هایی که تاکنون کمتر از آنها استفاده شده است. وجه تمایز این مقاله با سایر مقالات مشابه، معرفی این مدل های نسبتاً جدید می باشد. نتایج حاصله برای عمق نفوذ اسپری و شعاع میانگین قطرات، با هم مقایسه شده اند. برای عمق نفوذ اسپری، هر دو مدل نتایج قابل قبولی را ارائه می دهند اما برای شعاع میانگین قطرات، مدل اسمل نتایج بهتری را نسبت به مدل کب، پیش بینی می کند. وابستگی نتایج به اندازه شبکه نیز در این مقاله بررسی شده است و مشاهده شده که مدل کب، وابستگی چندانی به اندازه شبکه ندارد.

کلمات کلیدی

, اسپری با مخروط کامل, شکست اولیه, شکست ثانویه, اندازه شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022889,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and پورعلی, مصطفی},
title = {اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {اسپری با مخروط کامل، شکست اولیه، شکست ثانویه، اندازه شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شکست ثانویه بر شبیه سازی اسپری و مقایسه دو مدل اسمل و کب
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A پورعلی, مصطفی
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]