نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , صادق ظفریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی جریان لایه مرزی با جابه جایی مرکب در یک صفحه عمودی واقع در یک محیط متخلخل همراه با مکش پرداخته شده است. واکنش شیمیایی مرتبه اول در حضور یک میدان مغناطیسی رخ می دهد و جریان لزج عبوری بر روی دیواره غیر قابل تراکم فرض شده و شرط مرزی جابه جایی در دیواره حاکم است. معادلات حاکم با تعریف پارامترهای مناسب به معادلات ساده تر تبدیل شده و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده اند. همچنین تاثیر پارامترهای گوناگون بر توزیع سرعت، دما و غلظت گونه واکنش دهنده به صورت نمودار نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش اعداد بایوت، اکرت و پارامتر تخلخل، سرعت افزایش می یابد. مقدار دما نیز با افزایش اعداد بایوت و اکرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بیشتر شده ولی با تغییر دیگر پارامترها، تقریباً ثابت می ماند.

کلمات کلیدی

, محیط متخلخل, جابه جایی آزاد و اجباری, انتقال حرارت و جرم, میدان مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022890,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and ظفریان, صادق},
title = {جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {محیط متخلخل، جابه جایی آزاد و اجباری، انتقال حرارت و جرم، میدان مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A ظفریان, صادق
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]