شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08

عنوان : ( خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم )

نویسندگان: آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , محسن کامیار , حسین کامیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه سازی خودکار چند سندی، روشی برای ارائه فشرده مطالبی است که در ارتباط با یک موضوع بوده ولی جهت دید آنها متفاوت از یکدیگر می باشند. خلاصه خوب، باید بیانگر زمینه کلی بوده و ضمن بیان دیدگاههای مختلف موجود در متن از خوانایی و پیوستگی بالایی برخوردار باشد. در این مقاله با بهره گیری شکل جدیدی از روش استخراج روابط معنایی موجود در متن (LSA یا LSI) و تکنیک برچسب زنی معنایی نقش لغات(SRL)، روشی جدید برای خلاصه سازی چند سندی شده است. در ابتدا با استفاده از ماتریس کلمه- سند به جای ماتریس کلمه- جمله و با بهره گیری از LSA، جملات مهم مرتبط با زمینه استخراج می شود. در گام بعدی با استفاده از تکنیک SRL و با استفاده از WordNet شباهت معنایی جملات استخراج شده و در نهایت جملات شبیه به هم حذف می شوند. نتایج آزمایش ها برروی داده های DUC2007 حاکی از افزایش چشمگیر دقت در قیاس با روش های قبلی مبتنی بر LSAو سیستم های موجود در DUC2007 می باشد.

کلمات کلیدی

, خودکارسازی چند سنده, LSI SRL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022897,
author = {پورمعصومی حسن کیاده, آصف and کاهانی, محسن and کامیار, محسن and کامیار, حسین},
title = {خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودکارسازی چند سنده، LSI SRL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم
%A پورمعصومی حسن کیاده, آصف
%A کاهانی, محسن
%A کامیار, محسن
%A کامیار, حسین
%J شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]