شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08

عنوان : ( روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت )

نویسندگان: حسین کامیار , محسن کاهانی , محسن کامیار , آصف پورمعصومی حسن کیاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک تکنیک جدید برای خلاصه کردن یک متن با توجه به ویژگی های زبانی عناصر موجود در متن و زنجیره های معنای میان آن ها ارائه شده است. در بسیاری از روش های موجود خلاصه سازی متون، تمامی توجه به ویژگی های آماری عناصر متن می باشد. در اینجا با استفاده از نظریه مرکزیت که زنجیره های انسجام در داخل متن را تشخیص می دهد، یک روش جدید خلاصه سازی خودکار متن ارائه می شود. برای پردازش متن توسط نظریه مرکزیت و استخراج یک خلاصه ی منسجم احتیاج به در هم آمیختن تعدادی از ابزارهای پردازش متن شامل روش جایگزینی ضمایر و گروه های اسمی با مرجع اسمی آنها (Coreference Resolution)، روش برچسب زنی نقش گرامری اسامی در داخل یک جمله (Semantic Role Labeling) و روش برچسب زنی گروه های اسمی (POS Tagger) می باشد.

کلمات کلیدی

, خلاصه سازی تم سندی, نظریه مرکزیت, SRL -Coreference Resolution
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022898,
author = {کامیار, حسین and کاهانی, محسن and کامیار, محسن and پورمعصومی حسن کیاده, آصف},
title = {روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خلاصه سازی تم سندی، نظریه مرکزیت، SRL -Coreference Resolution},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت
%A کامیار, حسین
%A کاهانی, محسن
%A کامیار, محسن
%A پورمعصومی حسن کیاده, آصف
%J شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]