هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا )

نویسندگان: هدا علویان , رضا ایزدی نجف آبادی , علی سمیع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسیهای انجام گرفته نشان می دهد که دوترون ترکیبی از 96% حالت l=0 و 4% در حالت l=2 است هدف از این مقاله تائید مسئله فوق در چاه پتانسیل یوکاوا است.

کلمات کلیدی

, دوترون, معادله شرودینگر, پتانسیل یوکاوا, روش رانک.کوتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022925,
author = {هدا علویان and ایزدی نجف آبادی, رضا and علی سمیع},
title = {حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دوترون- معادله شرودینگر- پتانسیل یوکاوا- روش رانک.کوتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا
%A هدا علویان
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%A علی سمیع
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]