روابط خارجی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (185-211)

عنوان : ( هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهای مجاور حوضه هریرود( ایران ، افغانستان و ترکمنستان ) دچار کم آبی و همزمان افزایش قابل توجه جمعیت و نیازهای رو به رشد بخش‌های کشاورزی و صنعتی هستند. این مشکلات رو به تزاید موجب آشکار شدن ناکارآمدی رویکردها و طرح‌های محدودنگری شده است که در سال های گذشته برای فایق آمدن بر معضلات ناشی از کم آبی درکشورهای منطقه اجرا شده اند. در چنین شرایطی توسعه همکاری های منطقه ای در مسایل آبی مستلزم پرهیز از رویکردهای رئالیستی به امنیت و آب و عطف توجه به این دو مقوله در چارچوب رویکرد امنیت انسانی است. این چارچوب می تواند به توسعه همکاری های آبی در کشورهای حوضه هریرود بر اساس مصالح متقابل و مشترک مردم منطقه و رفع نیازهای معقول آن ها بیانجامند. بر این اساس هدف این مقاله تاکید بر ضرورت تحول در رویکردهای سنتی به مقوله آب و امنیت برای جلوگیری از تبدیل کم آبی به منبعی برای اختلاف و منازعه کشورهای منطقه و ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای آبی بین سه کشور ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه هریرود و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از وجود کم آبی در منطقه است.

کلمات کلیدی

, هیدروپلیتیک, امنیت, امنیت انسانی , حوضه هریرود, ایران, افغانستان, ترکمنستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022939,
author = {سینائی, وحید},
title = {هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان},
journal = {روابط خارجی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5419},
pages = {185--211},
numpages = {26},
keywords = {هیدروپلیتیک، امنیت، امنیت انسانی ، حوضه هریرود، ایران، افغانستان، ترکمنستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان
%A سینائی, وحید
%J روابط خارجی
%@ 2008-5419
%D 2011

[Download]