هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2011-02-23

عنوان : ( اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن )

نویسندگان: وحید میرزایی محمودآبادی , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار سعی بر این بوده است که با توجه به فیزیک مربوط به اثر انباشت، این اثر را روی خروجی کد محاسباتی MCNP سوار کنیم

کلمات کلیدی

, اانباشت, تالی اف8, کد محاسباتی ام سی ان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022945,
author = {میرزایی محمودآبادی, وحید and میری حکیم آباد, سیدهاشم and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اانباشت- تالی اف8- کد محاسباتی ام سی ان پی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن
%A میرزایی محمودآبادی, وحید
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2011

[Download]