فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (1-19)

عنوان : ( ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محبوبه دادخواه , فتانه زرین کلام , صمد پایدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده فارسی بصورت داده های پیوندی است. برای این منظور، ابتدا فرایند انتشار داده شامل استخراج اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده هدف، انتشار داده‌ها به فرمت RDF و HTML و انتشار داده‌های voiD جهت توصیف مجموعه داده توضیح داده می شود. برای ارزیابی تجربی چارچوب پیشنهادی، بخشی از داده های دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده و با تحلیل نتایج پروژه FUM-LD به نقاط قوت و ضعف چارچوب بطور عملی پرداخته می شود. سپس با طبقه بندی چالش‌های انتشار داده های پیوندی، راهکارهایی که در پروژه FUM-LD برای حل مشکلات بکار گرفته شده است، پیشنهاد خواهد شد. در پایان نیز، زمینه های تحقیقاتی آتی برای ارتقا کیفیت مجموعه داده منتشر شده و توسعه چارچوب پیشنهادی برای انتشار داده های آکادمیک ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, وب معنایی, داده های پیوندی, چارچوب انتشار داده, مجموعه داده فارسی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022968,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and دادخواه, محبوبه and زرین کلام, فتانه and پایدار, صمد},
title = {ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب},
journal = {فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-1985},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {وب معنایی، داده های پیوندی، چارچوب انتشار داده، مجموعه داده فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A دادخواه, محبوبه
%A زرین کلام, فتانه
%A پایدار, صمد
%J فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-1985
%D 2011

[Download]