اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست , 2011-05-24

عنوان : ( مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: احمد اخوت , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین بویژه آرسنیک، کروم و کادمیوم از جمله آلاینده های بسیار خطرناک زیست محیطی بشمار می روند. این مواد به دلیل سمیت و ماندگاری بالا، خطری جدی برای حیات انسان ها بشمار می روند. از این رو، حذف این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بین فرایندهای مختلف جداسازی در تصفیه آب و پساب، فرایند نانوفیلتراسیون به دلیل راندمان بالا، هزینه های اولیه و عملیاتی نسبتا پایین تر نسبت به سایر روش های جداسازی و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش حذف فلزات سنگین آرسنیک، کروم و کادمیوم به روش نانوفیلتراسیون به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد فرایند به صورت درصد دفع اجزاء به عنوان تابعی از اختلاف فشار و غلظت اجزاء ورودی استفاده شد. برای این منظور از شبکه MLP با الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارت استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تطابق بسیار خوب بین داده های تجربی و نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. بنابراین، شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری توانمند در پیش بینی صحیح عملکرد این فرایندها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نانو فیلتراسیون, فلزات سنگین, آرسنیک, کروم, کادمیوم, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022971,
author = {اخوت, احمد and موسوی, سیدمحمود},
title = {مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی},
booktitle = {اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو فیلتراسیون، فلزات سنگین، آرسنیک، کروم، کادمیوم، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
%A اخوت, احمد
%A موسوی, سیدمحمود
%J اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
%D 2011

[Download]