سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2011-07-13

عنوان : ( در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده )

نویسندگان: رضا جلالی ندوشنی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده

کلمات کلیدی

در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022985,
author = {جلالی ندوشنی, رضا and ساده, جواد},
title = {در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده},
booktitle = {سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده
%A جلالی ندوشنی, رضا
%A ساده, جواد
%J سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
%D 2011

[Download]