آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, سال (2005-4)

عنوان : Study weed seed bank dynamics of corn field ( بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مصطفي اويسي , مصطفي اويسي ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت

کلمات کلیدی

بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102303,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and مصطفي اويسي and مصطفي اويسي},
title = {Study weed seed bank dynamics of corn field},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1026-5007},
keywords = {بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study weed seed bank dynamics of corn field
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مصطفي اويسي
%A مصطفي اويسي
%J آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2005

[Download]