دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD )

نویسندگان: فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا شاکر اردکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن کائولن بهارستان به عنوان یکی از معادن فعال کمربند پلوتونیکی- ولکانیکی هلاک آباد در جنوب غرب زون سبزوار واقع گردیده است. این معدن توسط نفوذ توده ساب ولکانیک الیگومیوسن (دیوریتی- گرانودیوریتی) به داخل سنگهای آتشفشانی کالک آلکالن ائوسن (بازالتی، بازالتیک آندزیتی، آندزیتی و ریوداسیتی) و هجوم سیالات گرمابی حاصله به وجود آمده است. براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD کانسار بهارستان از مرکز به سمت حاشیه به ترتیب شامل زونهای دگرسانی اصلی سرسیتک، آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک متوسط، ضعیف و پروپیلیتیک می باشد.

کلمات کلیدی

, کائولن, سرسیتیک, آرژیلیک پیشرفته, آرژیلیک متوسط, آرژیلیک ضعیف, پروپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023061,
author = {داوند, فاطمه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and علیرضا شاکر اردکانی},
title = {تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {لرستان, ايران},
keywords = {کائولن،سرسیتیک،آرژیلیک پیشرفته،آرژیلیک متوسط،آرژیلیک ضعیف،پروپلیتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD
%A داوند, فاطمه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A علیرضا شاکر اردکانی
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]