مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (84), سال (2010-9) , صفحات (137-154)

عنوان : ( کتابت رسول خدا (ص) قبل از بعثت از نظر بلاشر )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده خاورشناسی در مغرب زمین سلبقه طولانی دارد. خاورشناسان نیز انگیزه های متفاوتی دارند. خاورشناسان در طول تاریخ تلاش نموده اند تا چنین وانمود کنند که پیامبر اسلام، پیامبر نبوده و قرآن نیز دستاوردی بشری و برگرفته از تورات، انجیل و .... است. آنان برای اثبات ادعای خود به متونی در منابع اهل سنت استناد کرده اند که یکی از آنها گفت و گوی سهیل بن عمرو با رسول خدا (ص) در واقعه صلححدیبیه است. مقاله، این مستند خاورشناسان را بررسی کرده است و با بررسی های انجام گرفته مشخص شده است که سهیل بن عمرو سخنی نگفته است که از توانایی خواندن و نوشتن رسول خدا (ص) قبل از بعثت حکایت کند. گذشته از آن که این ادعای خاورشناسان بر خلاف آیات صریح قرآن، روایات اسلامی، متون تاریخی و سیره مسلمانان است که شرح آن را باید در مقاله جستجو کرد.

کلمات کلیدی

, کتابت, قرائت, تلاوت, تصحیف, حدیبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023086,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {کتابت رسول خدا (ص) قبل از بعثت از نظر بلاشر},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {84},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {137--154},
numpages = {17},
keywords = {کتابت، قرائت، تلاوت، تصحیف، حدیبیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کتابت رسول خدا (ص) قبل از بعثت از نظر بلاشر
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]