علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (131-161)

عنوان : ( سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , رامپور صدرنبوی , حسین بهروان , محمود هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی دارای سه بعد رفتاری، نگرشی و ترجیحات، انگیزه مصرف است. بعد رفتاری سبک زندگی جوانان در پیمایشی از 402 جوان ساکن شهر مشهد با هشت شاخص شامل: مصرف فرهنگی،مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، مصرف لباس و کفش، مصرف خوراک و دین‌داری با ابزار پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفت وبا توجه به اینکه مساله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین بود، این رابطه مورد تایید قرار گرفت لازم به ذکر است که بیشترین تمایز سبک زندگی بین قشر بالا(هم سرمایه فرهنگی و هم سرمایه اقتصادی زیاد) و قشر پایین (سرمایه فرهنگی و اقتصادی کم) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, مصرف, جوانان, مشهد, سرمایه فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023114,
author = {مجدی, علی اکبر and صدرنبوی, رامپور and بهروان, حسین and هوشمند, محمود},
title = {سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {131--161},
numpages = {30},
keywords = {سبک زندگی، مصرف، جوانان، مشهد، سرمایه فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین
%A مجدی, علی اکبر
%A صدرنبوی, رامپور
%A بهروان, حسین
%A هوشمند, محمود
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]