فنی مهندسی مدرس, دوره (11), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (43-53)

عنوان : ( بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب )

نویسندگان: امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بالا بردن دقت تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره آب، بررسی مشخصه ها و رفتار ارتعاشی سیستم آب و سازه اهمیت دارد. برای بررسی رفتار ارتعاشی مخازن آب، یک مخزن مستطیلی فولادی ساخته و برای حالت های مختلف ارتفاع آب، آزما یش مودال روی آن انجام شد. محاسبه فشار هیدرودینامیکی، مهم ترین مسئله در تحلیل سیستم های آب و سازه است. در آیین نامه های طراحی، فشار هیدرودینامیکی آب بر بدنه مخزن با فرض صلب بودن دیوارها به دست می آید. در این مقاله برای درنظرگرفتن اثر انعطاف پذیری دیوارها در محاسبه فشار هیدرودینامیکی و در تحلیل دینامیکی سازه از یک روش پیشنهادی المان محدود به صورت حل گام به گام استفاده شده است. پس از تحلیل تاریخچه زمانی، تحت شتاب افقی زمین، پاسخ های دینامیکی شامل تغییرمکان ها، برش های پایه و فشارهای هیدرودینامیکی بررسی شد. از مقایسه پاسخ ها نتیجه گرفته می شود که استفاده از روش جرم افزوده که به وسیله ی آیین نامه ها بر پایه مدل هاسنر پیشنهاد شده، محافظه کارانه است.

کلمات کلیدی

, آزمایش مودال, انعطاف پذیری دیوارها, رفتار ارتعاشی, فشار هیدرودینامیکی, مخازن آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023156,
author = {قدس, امیر صمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {آزمایش مودال، انعطاف پذیری دیوارها، رفتار ارتعاشی، فشار هیدرودینامیکی، مخازن آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب
%A قدس, امیر صمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2011

[Download]