کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس )

نویسندگان: علی صادقی , اسد اله احمدی خواه , محمد فارسی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برنامه انتقال یک خصوصیت مطلوب به یک رقم خوب تجاری از طریق تلاقی برگشتی از نشانگر های پیوسته با آن خصوصیت می توان برای انتخاب گیاهان کحامل فنوتی مطلوب و از نشانگرهای توزیع یافته در سرتاسر ژنوم می توان برای انتخاب گیاهانی که دارای بیشترین محتوای ژنوم والد دوره ای هستند استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, برنج هیبرید, تلاقی برگشتی, گزینش , نشانگر SSR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023179,
author = {علی صادقی and اسد اله احمدی خواه and فارسی, محمد},
title = {استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنج هیبرید، تلاقی برگشتی، گزینش ، نشانگر SSR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس
%A علی صادقی
%A اسد اله احمدی خواه
%A فارسی, محمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]