کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه )

نویسندگان: حدیثه سادات حسینی پویا , محمد فارسی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بامیه یکی از سبزیجات مهم گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. در این تحقیق جوانه زنی بذر بامیه در غلظت های مختاف کلرید سدیم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار (هر تکرار دشامل 25 بذر) مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بامیه , شوری , جوانه زنی, NaCl, Abelmoschus esculentum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023180,
author = {حسینی پویا, حدیثه سادات and فارسی, محمد},
title = {بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بامیه ، شوری ، جوانه زنی، NaCl; Abelmoschus esculentum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه
%A حسینی پویا, حدیثه سادات
%A فارسی, محمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]