کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: محمد فارسی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش راندمان هر محصول زراعی از جمله قارچ خوراکی دکمه ای سفید از طریق به زراعی و به نژادی صورت می گیرد. بهنژادی در قارچ یعنی تولید اسپاون هیبرید مرغوب به طوریکه بتواند هر چه سریعتر کمپوست را اشغال نموده و در برابر باکتریها و قارچهای رغیب مقاومت کرده و عملکرد قابل قبولی تولید نماید.

کلمات کلیدی

, اسپاون هیبرید, قارچ خوراکی دکمه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023183,
author = {فارسی, محمد},
title = {تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسپاون هیبرید، قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید
%A فارسی, محمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]