کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri )

نویسندگان: پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوسنسور میکروبی لومینسانس یکی از امیدبخشترین روش ها برای حفظ بیولوژیکی محیط زیست است.

کلمات کلیدی

, بیولومینسانس, ویبریو فیشری , SDS, کیت تشخیصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023188,
author = {پردلی, پروانه and حسین دخت, محمدرضا and مشرقی, منصور and آسوده, احمد},
title = {طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بیولومینسانس- ویبریو فیشری - SDS- کیت تشخیصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri
%A پردلی, پروانه
%A حسین دخت, محمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A آسوده, احمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]