کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم )

نویسندگان: ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسریع روند ترمیم زخم به عنوان یک اصل مهم د ربیوتکنولوژی زخم یا ارتقا کیفیت بهبود زخم مورد توجه است.

کلمات کلیدی

, پوشش دهنده زخم, پوست دوزیستان, ترمیم زخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023189,
author = {رضازاده بزاز, ماهره and مشرقی, محمد and مهدوی شهری, ناصر and مشرقی, منصور and بهنام رسولی, مرتضی and آسوده, احمد},
title = {کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوشش دهنده زخم- پوست دوزیستان- ترمیم زخم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم
%A رضازاده بزاز, ماهره
%A مشرقی, محمد
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مشرقی, منصور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A آسوده, احمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]