کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی )

نویسندگان: ماهره رضازاده بزاز , محمد مشرقی , ناصر مهدوی شهری , منصور مشرقی , مرتضی بهنام رسولی , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوست دوزیستان از دیرباز به عنوان پوشش دهنده زخم ها کاربرد داشته است.

کلمات کلیدی

, پوست قورباغه, پوشش دهند بیولوژیکی زخم , اثرات ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023190,
author = {رضازاده بزاز, ماهره and مشرقی, محمد and مهدوی شهری, ناصر and مشرقی, منصور and بهنام رسولی, مرتضی and آسوده, احمد},
title = {اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوست قورباغه- پوشش دهند بیولوژیکی زخم - اثرات ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی
%A رضازاده بزاز, ماهره
%A مشرقی, محمد
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مشرقی, منصور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A آسوده, احمد
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]