کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام )

نویسندگان: یاسمن رفیقدوست , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , منصور مشرقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی ناشی از مواد هیدروکربوری از جمله مونو اروماتیکهای محلول در آب به علت قدرت جابجایی انها، سمی بودن و در برخی موارد اثر سرطان زائی انها به عنوان یک مشکل اساسی برای اکوسیستم و سلامتی انسان بشمار می آید.

کلمات کلیدی

, تنگ بیجار, باسیلهای گرم منفی , بنزن, تلوئن و زایلن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023191,
author = {رفیقدوست, یاسمن and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مشرقی, منصور},
title = {ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنگ بیجار- باسیلهای گرم منفی - بنزن- تلوئن و زایلن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام
%A رفیقدوست, یاسمن
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مشرقی, منصور
%J کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]