پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (110-128)

عنوان : ( تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک )

نویسندگان: آذر کفاش پور , محمد حسین دهنوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تجارت الکترونیک ،به عنوان قلمرو جدید تجارت در قرن بیست ویکم، نه تنها شکل تجارت سنتی را تغییر داده ، بلکه زندگی انسانها را نیز متحول ساخته است. با اینحال همانند هر کالای دیگری، این پدیده نیز در برقراری ارتباط با مشتریان با مشکلات و مسائل فراوانی روبرو است. کاربران در کشورهای مختلف و با فرهنگهای متفاوت ، نیازها و خواسته های متفاوتی داشته و وقتی با محصول جدیدی روبرو می شوند، به شکلی متفاوت رفتار می کنند . از این رو درک فرهنگ کاربران تجارت الکترونیک، از اهمیت فراوانی جهت توسعه تجارت مدرن برخوردار است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فرهنگ ملی ایران، بر رفتار کاربران به هنگام استفاده از تجارت الکترونیک برمبنای مدل فرهنگ ملی هافستید می باشد و سعی بر آن است که تاثیر متغیرهای مدل ، بر رفتار کاربران تجارت الکترونیک در ایران شناسایی گردد. روش تحقیق توصیفی ، پیمایشی و تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و به بررسی رابطه بین متغیرهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی از طریق همبستگی می پردازد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اجتناب از ابهام و جمع گرایی دو عامل مهم اثرگذار بر رفتار کاربران تجارت الکترونیک می باشند.

کلمات کلیدی

, تجارت الکترونیک, فرهنگ ملی, پرهیز از ابهام, فاصله قدرت, زن سالاری-مردسالاری, نگرش بلند مدت و کوتاه مدت , فردگرایی – جمع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023207,
author = {کفاش پور, آذر and محمد حسین دهنوی},
title = {تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2252-0570},
pages = {110--128},
numpages = {18},
keywords = {تجارت الکترونیک، فرهنگ ملی، پرهیز از ابهام، فاصله قدرت، زن سالاری-مردسالاری، نگرش بلند مدت و کوتاه مدت ، فردگرایی – جمع گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک
%A کفاش پور, آذر
%A محمد حسین دهنوی
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2011

[Download]