ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران , 2009-11-19

عنوان : ( بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته )

نویسندگان: علی مقیمی , علی دهقانی فیروزآبادی , سیدمهدی بهشتی نصر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته

کلمات کلیدی

بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023238,
author = {مقیمی, علی and دهقانی فیروزآبادی, علی and بهشتی نصر, سیدمهدی},
title = {بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته},
booktitle = {ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته
%A مقیمی, علی
%A دهقانی فیروزآبادی, علی
%A بهشتی نصر, سیدمهدی
%J ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران
%D 2009

[Download]