هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی )

نویسندگان: محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از بیان مفهوم اندازه های وابستگی دمی آن ها را برای مفصل های ارشمیدسی ...؛ رفتار مجانبی برآورد کنندهای این ضرایب بررسی میشود.

کلمات کلیدی

, تابع مفصل, تابع مفصل تجربی, اندازه وابستگی دمی, مفصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023274,
author = {امینی, محمد and جباری نوقابی, هادی and قاسم نژادفرسنگی, مهلا},
title = {بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی},
booktitle = {هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تابع مفصل، تابع مفصل تجربی، اندازه وابستگی دمی، مفصل ارشمیدسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%A قاسم نژادفرسنگی, مهلا
%J هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2011

[Download]