هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD )

نویسندگان: حیدر رستگارثانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محل احداث سد گلول در استان خراسان شمالی و درمنطقه مرزی گلول و سرانی در شمال شرق استان و بر روی مارن های سازند سرچشمه و آهک تیرگان واقع گردیده است. در این مفاله به منظور بررسی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد، آزمایشات لوژون بر روی گمانه های حفر شده در محور سد انجام گرفته و سپس نتایج حاصله با تراک م درزه ها ، که از بررسی مغزه های گمانه های حفاری شده بدست آمده اند، مقایسه گردیده است. RQD میزان خرد شدگی و .RQD ، کلمات کلیدی: نفوذپذیری، آزمایش لوژون، خرد شدگ

کلمات کلیدی

, نفوذپذیری, آزمایش لوژون, خرد شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023294,
author = {رستگارثانی, حیدر and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {نفوذپذیری، آزمایش لوژون، خرد شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD
%A رستگارثانی, حیدر
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]