هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین منبع قرضه مناسب سد های خاکی یکی از مباحث اساسی در مطالعات امکان سنجی احداث سده ا می باشد . در برخی موارد عدم امکان تامین منابع قرضه با ویژگی های ژئوتکنیکی مناسب و با صرفه اقتصادی ، احداث سد را توجیه ناپذیر می نماید .در این مقاله ویژگی های ژئوتکنیکی از قبیل دانه بندی، واگرایی، نفوذپذیری و تراکم و ... یکی از منابع قرضه ریز دانه سد صفا در رابر استان کرمان مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است . خصوصیات ژئوتکنیکی مانند دانه بندی،تراکم، تحکیم مناسب بودن این منیع قرضه را تایید مینمایند ولی از نظر نتایج بدست امده از ازمایشات واگرایی مشکوک بوده و نیاز به تمهیدات لازم می باشد.

کلمات کلیدی

, رابر, قرضه ریزدانه, واگرایی, نفوذپذیری, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023295,
author = {آقاملائی, ایمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {رابر،قرضه ریزدانه، واگرایی، نفوذپذیری، تراکم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا
%A آقاملائی, ایمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]