هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه )

نویسندگان: الهام سادات خالقی میران , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , عباسعلی قزلسوفلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم مرمت و بازسازی بندهای قدیمی ایران به دلیل تغییرات و تخریبهای گوناگون ای ن بندها تحت اثر پارامترها ی مختلفی چون عوامل طبیعی، جغرافیایی، عوامل اجتماعی و بهره برداری نادرست می باشد. بند تار یخی اخلمد با قدمت 400 سال در فاصله 17 کیلومتری شهرستان چناران در استان خراسان رضوی واقع شده است . ای ن بند در - حدود 300 درهای وسیع با طول تاج 225 متر بنا شده و یکی از انواع بندهای پایهای ایران قدیم است. در این مقاله تزریقپذیری توده SPI سنگ ساختگاه بند اخلمد بر پایه روش شاخص نفوذپذیری ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس پارامتر گمانههای جناح چپ، بدنه و سنگ بستر پی بند، برای به سازی نیازمند تزریق گستردهاند و گمانههای جناح راست برا ی به سازی نیازمند تزریق است.

کلمات کلیدی

, بند تاریخی اخلمد, شاخص نفوذپذیری ثانویه, تزریق پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023298,
author = {خالقی میران, الهام سادات and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and عباسعلی قزلسوفلو},
title = {بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {بند تاریخی اخلمد، شاخص نفوذپذیری ثانویه، تزریق پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه
%A خالقی میران, الهام سادات
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A عباسعلی قزلسوفلو
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]