هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه )

نویسندگان: الهام سادات خالقی میران , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , عباسعلی قزلسوفلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران از جمله کشورهای قدیمی پیشرو در صنعت سدسازی در دنیا به شمار میرود و آثار بیشمار بندهای قد یمی را می توان در گوشه و کنار این سرزمین یافت. گذر زمان، افت کیفی مصالح سازنده، عدم توجه به آس یبهای وارده و ارزش فرهنگی تاریخی بندها از جمله عواملی است که نشانگر لزوم مرمت و بازسازی بندهای تار یخی ای ران است . بند تار یخی اخلمد نمونهای از بندهای پایهای ایران می باشد که در فاصله 17 کیلومتری جنوب غرب شهر چناران در استان خراسان رضوی واقع شده است. در این مقاله تزریقپذیری توده سنگ ساختگاه بند اخلمد بر پایه روش جذب ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تزریق پذیری بر مبنای فاکتور جذب ویژه نشان داد که توده سنگ در جناح چپ و سنگ بستر پ ی بند، تزریق پذیر است. توده سنگ جناح راست نیز در مقاطع مختلف، تزریق پذیری متفاوت دارد.

کلمات کلیدی

, بند تاریخی اخلمد, پارامتر جذب ویژه, تزریق پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023299,
author = {خالقی میران, الهام سادات and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and عباسعلی قزلسوفلو},
title = {بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {بند تاریخی اخلمد، پارامتر جذب ویژه، تزریق پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه
%A خالقی میران, الهام سادات
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A عباسعلی قزلسوفلو
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]