هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-04

عنوان : ( بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهبان ایوان استخری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه نفوزپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود

کلمات کلیدی

, پلرود, سد خاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023300,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and دهبان ایوان استخری, مریم},
title = {بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {پلرود، سد خاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A دهبان ایوان استخری, مریم
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]