اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش انرژی درتوسعه و کارایی کشاورزی بسیار با اهمیت است. در سالهای گذشته مصرف انرژی به ویژه سوخت های فسیلی و کود های شیمیایی در کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست ، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی بر واحد هکتار برای محصول کلزا در منطقه جنوب استان فارس ( شهرستان فیروزآباد ) پرداخته شده است. جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز ، پرسشنامه هایی در مصاحبه با 120 نفر از کشاورزان شهرستان تکمیل شد و ضریب انرژی های مستقیم ( سوخت و الکتریسیته و... ) و غیر مستقیم ( انرژی های مربوط به کود و سم و ماشین آلات و...) از اطلاعات مرجع بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انرژی الکتریسیته و سوخت مصرفی ( گازوئیل و بنزین ) ، ماشین آلات وکود های شیمیایی به ترتیب با متوسط 16 ، 70 ، 65 ، 12 و 58 ، 6 درصد بیشترین سهم مصرف انرژی در تولیدکلزا را به خود اختصاص داده است و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بذر مصرفی با متوسط 18 ، 0 درصد بوده است. و همچنین کارایی انرژی و بهره وری انرژی و انرژی خالص در تولید کنجد به ترتیب 60 ، 0 ، ( MJ/kg 025 ، 0 ) و (MJ/ha626 ، 44655- ) محاسبه شدند.

کلمات کلیدی

, انرزی مستقیم, انرژی غیر مستقیم, بهره وری انرژی, زراعت کلزا, شهرستان فیروزآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023306,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر and اق خانی, محمدحسین},
title = {مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {انرزی مستقیم، انرژی غیر مستقیم، بهره وری انرژی، زراعت کلزا، شهرستان فیروزآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%A اق خانی, محمدحسین
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]