ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله )

نویسندگان: حسین رضایی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله

کلمات کلیدی

, نیروهای ضربه, مفصل پلاستیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023326,
author = {حسین رضایی and قلعه نوی, منصور},
title = {آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {نیروهای ضربه، مفصل پلاستیک، زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله
%A حسین رضایی
%A قلعه نوی, منصور
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]