ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , سمانه خاکسفیدی , حسینعلی رهدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, قابهای فولادی, مهاربند برون محور هشتی, طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023327,
author = {قلعه نوی, منصور and سمانه خاکسفیدی and حسینعلی رهدار},
title = {مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، قابهای فولادی، مهاربند برون محور هشتی، طیف ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A سمانه خاکسفیدی
%A حسینعلی رهدار
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]