ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , مهدی اژدری مقدم , حسین گلکاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, طبقه نرم, طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023330,
author = {قلعه نوی, منصور and مهدی اژدری مقدم and حسین گلکاری},
title = {بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، طبقه نرم، طیف ظرفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی اژدری مقدم
%A حسین گلکاری
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]