کنفرانس فیزیک ایران1390 , 2011-09-05

عنوان : ( ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4 )

نویسندگان: الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , ریحانه اتفاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نانو ذرات Mn3O4 با استفاده از روش هم رسوبی سنتز شد.خواص ساختاری آن، ساختار تتراگونال را در پودر Mn3O4 نشان میدهد. برای بررسی ساختاری بیشتر نانو ذرات از تصویربرداری ( TEM)استفاده شدو اندازه دانه ها در محدوده nm10- 30 به دست آمد.خواص اپتیکی این نانو ذرات با استفاده از طیف Uv-Visible بررسی شد.با اندازه گیری طیف FTIR نوارهایMn-O و گروههای هیدروکسیل مشاهده شد. گاف نواری این نانو ذرات انرژی در حدود eV 2را نشان میدهد

کلمات کلیدی

, خواص ساختاری, خواص اپتیکی, نانوذره, Mn3O
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023334,
author = {آژیر, الهه and شاه طهماسبی, ناصر and ریحانه اتفاق},
title = {ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران1390},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {خواص ساختاری، خواص اپتیکی، نانوذره، Mn3O},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4
%A آژیر, الهه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A ریحانه اتفاق
%J کنفرانس فیزیک ایران1390
%D 2011

[Download]