اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , 2009-02-11

عنوان : ( ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. . )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مشاهده علایم مشکوک به بیماریهای ویروسی پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV)، تعداد 526 نمونه بوته گوجه فرنگی با علایم ویروسهای مذکور در طی تابستان 1387 از مزارع مختلف استان خراسان رضوی جمع‌آوری شد و با آزمونهای سرولوژیکی تاس-‌الایزا (TAS-ELISA) جهت شناسایی TYLCV؛ و داس‌-الایزا (DAS-ELISA) جهت شناسایی TBSV مورد بررسی واقع شدند. پس از انجام آزمونها مشخص شد که تعداد 11 نمونه آلوده به TYLCV بودند ولی هیچ‌کدام از نمونه‌ها آلوده به TBSV نبودند. وجود ویروس TYLCV در منطقه حتی با درصد کم می تواند باعث شیوع گسترش بیماری در سالهای آینده شود، لذا توجه و بررسی جامعتری در سالهای آینده لازم است تا بتوان از میزان گسترش بیماری در منطقه آگاهی یافت.

کلمات کلیدی

, ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV), ویروس کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV), تاس- الیزا (TAS-ELISA), داس- الیزا (DAS-ELISA)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023340,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. .},
booktitle = {اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی},
year = {2009},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV)، ویروس کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV)، تاس- الیزا (TAS-ELISA)، داس- الیزا (DAS-ELISA)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. .
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
%D 2009

[Download]