مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2007-3)

عنوان : Analyzing Driving Behavior: An Information Processing Perspective ( تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات )

نویسندگان: زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر فرآیندهای پردازش اطلاعات در رفتار رانندگی است. بدین منظور، این سوال مطرح می شود که آیا رفتار رانندگی با تمرین و تکرار بصورت اتوماتیک (بدون نیاز به تلاش ذهنی) انجام می شود؟ در این مقاله، در ابتدا، نقش روانشناسی در افزایش سطح ایمنی مطرح می گردد. سپس با استفاده از تئوری منابع، چگونگی تاثیر وی‍ژگیهای شناختی، همچون ظرفیت شناختی محدود و بارذهنی اضافی، بر مهارت های رانندگی بررسی می شود. بعنوان مثال، الزامات شناختی مهارتهای مربوط به تعویض دنده، تخمین زمان تصادم و قضاوت های مربوط به اعمال مخاطره آمیز مطرح می گردند و اشاره می شود که چگونه استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی می تواند به رفتار رانندگی آسیب زند. در پایان نتیجه گیری می شود که رفتار رانندگی با تمرین و تکرار کاملا اتوماتیک نمی شود. بعلاوه، از آنجائی که ظرفیت شناختی انسان محدود است، تحمیل بار اضافی بر آن، از طریق مکالمه تلفنی همزمان، منجر به خطا در رفتار رانندگی می شود، که بالقوه می تواند حادثه آفرین باشد.

کلمات کلیدی

تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102337,
author = {طبیبی, زهرا},
title = {Analyzing Driving Behavior: An Information Processing Perspective},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2007},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
keywords = {تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analyzing Driving Behavior: An Information Processing Perspective
%A طبیبی, زهرا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2007

[Download]