هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی )

نویسندگان: سارا مدنی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید الکتریسیته بوسیله پیل های سوختی میکروبی می تواند به یکی از منابع تولید انرژی سبز در مقیاس بزرگ تبدیل شود. در یک پیل سوختی میکروبی، میکروارگانیسمها تشکیل یک سیستم الکتروشیمیایی را می دهند که در آن تولید الکتریسته از طیف وسیعی از موادازسابستریتهای ساده تا پسابهای پیچیده ی آلی و توده زیستی لیگنوسلولوزی امکان پذیر است.عوامل متعددی از جمله نوع سابستریت ، میکروارگانیسم، غشاء و معماری پیل برمیزان الکتریسیته تولیدی آن تاثیرگذار هستند. دراین تحقیق فاضلاب خروجی از حوضچه بی هوازی تصفیه خانه شهری به عنوان سابستریت مبنا و منبع میکروبی درمقیاس آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت . همچنین اثر افزودن دو نوع سابستریت ساده استات و گلوکز بر میزان ولتاژ تولیدی و نحوه پاسخ سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. پاسخ سیستم به افزودن استات نسبت به گلوکز سریعتربود،اما ماکزیمم ولتاژ تولیدی برای گلوکزمقدار بیشتری را نشان داد. همچنین در شکل گیری بایو فیلم آندی، گلوکز نقش موثرتری را نسبت به استات ایفا کرد.

کلمات کلیدی

, پیل های سوختی میکروبی, سابستریت, تصفیه پساب, بایو راکتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023385,
author = {مدنی, سارا and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل های سوختی میکروبی، سابستریت، تصفیه پساب، بایو راکتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی
%A مدنی, سارا
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]