گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, سال (2006-3)

عنوان : HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF PROTECTIVE EFFECT OF TURMERIC AGAINST TOXICITY INDUCED BY ACETAMINOPHEN IN BROILERS ( بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی

کلمات کلیدی

بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102339,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF PROTECTIVE EFFECT OF TURMERIC AGAINST TOXICITY INDUCED BY ACETAMINOPHEN IN BROILERS},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2717-204X},
keywords = {بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF PROTECTIVE EFFECT OF TURMERIC AGAINST TOXICITY INDUCED BY ACETAMINOPHEN IN BROILERS
%A مهدوی شهری, ناصر
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2006

[Download]