هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-07

عنوان : ( بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید )

نویسندگان: سمیرا چمانه فر , محمدحسین محمودی قرائی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده رباط سفید واقع در مسیر جاده مشهد به تربت حیدریه توسط رخنمون های افیولیتی بشدت سرپنتینیتی شده احاطه شده است که می توانند به عنوان منشاء زمین زاد آلودگی آبهای منطقه به فلز سنگین کروم در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد 7 نمونه آب شرب از پنج منطقه مختلف جهت مقایسه با میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی برداشته شد. همراه با نمونه برداری از منابع آب منطقه، پارامترهای فیزیکی نیز در زمان نمونه کانادا مورد تجزیه شیمیایی قرار Acme در آزمایشگاه ICP-MS برداری اندازه گیری شده سپس نمونه ها به روش گرفت. نتایج آنالیز شیمی آب نشان می دهد که اغلب آبهای منطقه از نظر کروم مقدار بالاتری از حد استاندارد نمونه های آب بیش از 7 می باشد pH داشته و از این نظر آلوده تشخیص داده می شوند. با توجه به اینکه WHO لذا احتمال وجود کروم شش ظرفیتی در منطقه افزایش یافته و بر پتانسیل آلودگی آب های منطقه می افزاید.

کلمات کلیدی

, افیولیت, محیط زیست, کروم, رباط سفید, آلودگی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023392,
author = {چمانه فر, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مشرقی, منصور},
title = {بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {افیولیت، محیط زیست، کروم، رباط سفید، آلودگی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید
%A چمانه فر, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مشرقی, منصور
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]