هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-07

عنوان : ( ارزیابی کیفیت آب های سطحی منطقه سنگ نقره (فریمان) جهت سنجش آلودگی آنها به فلزات سنگین )

نویسندگان: رضوان ذاکری , سیداحمد مظاهری , محمدحسین محمودی قرائی , میترا نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی کاربردی کیفیت آب است. به منظور بررسی و شناخت وضعیت کیفی منابع آب سطحی در روستای سنگ نقره و حومه آن در شهرستان فریمان واقع در استان خراسان رضوی از لحاظ آلودگی این منابع آبی به فلزات سنگین، نُه ایستگاه مطالعاتی در این روستا و حومه آن انتخاب و نمونه های آب برای آنالیز شیمیایی به روش برداشت شدند. این روستا و حومه آن فاقد آب آشامیدنی تصفیه شده شبکه شهری بوده و آب مورد نیاز ساکنین ICP/MS آنها غالباً از منابع آب سطحی تأمین می شود. نتایج آنالیز نشان داد که میزان آرسنیک در منابع آب مورد مطالعه بر اساس در 3 ایستگاه و بر اساس استاندارد ایران در دو EPA و WHO در 4 ایستگاه، بر اساس استانداردهای ADWG استاندارد ایستگاه بیشتر از حد مجاز بوده و غیر قابل شرب هستند. شواهد نشان می دهد که این آلودگی طبیعی، با منشأ زمین زاد بوده و حاصل فعالیت بشر نمی باشد

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, روستای سنگ نقره, فلزات سنگین, آب آشامیدنی, آرسنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023393,
author = {ذاکری, رضوان and مظاهری, سیداحمد and محمودی قرائی, محمدحسین and میترا نوری},
title = {ارزیابی کیفیت آب های سطحی منطقه سنگ نقره (فریمان) جهت سنجش آلودگی آنها به فلزات سنگین},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {کیفیت آب، روستای سنگ نقره، فلزات سنگین، آب آشامیدنی، آرسنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت آب های سطحی منطقه سنگ نقره (فریمان) جهت سنجش آلودگی آنها به فلزات سنگین
%A ذاکری, رضوان
%A مظاهری, سیداحمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A میترا نوری
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]