دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-13

عنوان : ( مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ , مهدی مدرس اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

DNA بارکدینگ روشی مدرن برای شناسایی گونه های مختلف جانداران از جمله حشرات می باشد. در عالم جانوری بیشترین مطالعه در خصوص DNA بارکد مربوط به حشرات می باشد. با توجه به این رویکرد جهانی در مطالعه جاری تلاش گردید تا این رهیافت روی مجموعه ای از حشرات و دشمنان طبیعی آنها پیگیری شود. بدین منظور شته های درختان میوه دانه دار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید فعال روی این آفات، طی سال های 1388 و 1389 در شهرستان مشهد جمع آوری گردید. تعیین هویت کلاسیک این گروه ها با استناد به مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک و تصاویرSEM و تایید قطعی متخصصین مربوط انجام شد. در ادامه با تکثیر و توالی یابیCOI در نمونه های مورد نظر وارزیابی این داده ها برمبنای فواصل درون و بین گونه ای و نیز آنالیز شجره شناسی به شیوه NJ بارکدهای حاصل بررسی شد. در این بررسی شته های Aphis pomi ، Allocotaphis quaestionis ، Dysaphis affinis ، D. plantaginea و Nearctaphis backeri ، زنبورهای پارازیتوئیدAphidius matricariae ، Binodoxys angelicae ، Diaeretiella rapae ، Ephedrus persicae ، Lysiphlebus fabarum و Praon volucre و هیپرپارازیتوئیدهای Alloxysta sp. ، Asaphes suspensus ، Dendrocerus carpenteri ، Pachyneuron aphidis و Syrphophagus aphidivorus شناسایی شدند. علاوه بر این ها توالی های ثبت شده برای هیپرپارازیتوئیدهای مذکور برای اولین بار در بانک ژن به ثبت رسید. استفاده از خط شناسه گذاری به عنوان ابزاری برای شناسایی شته ها، زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید برای اولین بار در ایران انجام گرفت و نتایج این مطالعه مؤید این است که توالی COI می تواند در مطالعه تعیین هویت این گروه حشرات مفید باشد.

کلمات کلیدی

, بارکد, دشمنان طبیعی, سیتوکروم اکسیداز یک, شته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023396,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد and مدرس اول, مهدی},
title = {مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بارکد، دشمنان طبیعی، سیتوکروم اکسیداز یک، شته، مشهد،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]