اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد , 2010-03-06

عنوان : ( تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , شهربانو رحمتی محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله اساسی این تحقیق ، ثوصیف و تحلیل کلیشه های جنسیتی در متن و تصاویر کتب درسی دوره ابتدایی می باشد.روش تحقیق تحلیل محتوا و جامعه آماری کتاب های درسی دوره ابتدایی (24 کتاب) می باشد، که پنج کتاب اصلی یعنی بخوانیم انتخاب شده است.نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تصاویر ارائه شده مربوط به مردان بوده و مردان شخصیتهای اصلی و فعال داستان را تشکیل می دهند و زنان در بیشتر تصاویر در نقش مادر و همسر(نقش های خانگی) و مردان در نقش های اجتماعی معرفی شده اند. بیشترین کلیشه های جنسیتی در متن دروس و روان خوانی کلیشه هایی است که ترس ، حسادت ، تهمت زدن ، تصمیم منفعلانه گرفتن ، توجه به زیبایی ، علاقه به حرف زدن ، خبر چینی و تاکید بر احساساتی بودن را به زنان نسبت داده و درمقابل مردان را عاقل ، دانا ، شجاع ، راستگو و خیرخواه معرفی کرده است. کلمات زنانه کتابهای بخوانیم 5 پایه ابتدایی 545 بوده و 1174 کالمه نیز مردانه بوده است.در بیشتر تصاویر مردان مخترع ، مکتشف و افرادی فداکار معرفی شده اند در حالیکه تصویری از زنان مخترع و مکتشف نیامده است. از پایه سوم به بعد مشاهده می شود که دختران بیشتر با مادرانشان در تعامل بوده و ازآنها سئوالات دینی و مذهبی می پرسند ، در حالکه پسران بیشتر سئوالات ملی و میهنی را از پدران خود می پرسند

کلمات کلیدی

, کلیشه های جنسیتی , کتب درسی , آموزش و پرورش , تحلیل محتوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023399,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and شهربانو رحمتی محمودی},
title = {تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلیشه های جنسیتی ، کتب درسی ، آموزش و پرورش ، تحلیل محتوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A شهربانو رحمتی محمودی
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
%D 2010

[Download]